Hacı Sürmeneli

Ata Sporları Konfederasyonu

Başkanı

Efkan Çalış

Matrak Federasyonu

Başkanı

TÜRKİYE'DE 2016-2021 DÖNEMİNDE YAĞLI GÜREŞ VE MATRAK

TERİMLERİNİN GOOGLE VE YOU TUBE'DA ARANMA ORANLARININ

KARŞILAŞTIRILMASI

Comparison of Searching Rates of Oily Wrestling and Matrak Terms on Google and

YouTube in the period of 2016 to 2021 in Turkey

Mehmet Akif ZİYAGİL*, Ferhat BÜYÜKKALKAN**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu çalışmayı yapan hocalarımıza gönülden teşekkür ederim. Muhteşem Yüzyıl gösterimde iken ve sonrasında 2011 den 2017 yılına kadar geçen süreçte Matrak sporumuzun popüler olduğu doğrudur. Diğer taraftan ise 2015 yılından sonra Matrak sporu ile ilgili hiçbir resmi müsabaka yapmadığımız/yapamadığımız gerçeğini dikkate alırsak ve Matrak sporunun o dönemlerde bir Resmi federasyon tarafından temsil edilmediğini dikkate alırsak Matrak sporumuzun en az Yağlı güreş kadar hatta daha fazla popüler olduğunu ve milletimizin ilgisini çektiğini görmüş ve tespit etmiş oluruz.

Matrak Federasyonu Başkanı Efkan ÇALIŞ

DENKLİK İŞLEMLERİ

Matrak Hakem, Antrenör ve Sporcuları

 

Gerekçe:08/02/2020 tarihli yönetim kurulu kararı : Yönetim kurulumuz toplanarak Matrak Federasyonu kurulmadan önce Matrak Antrenörü Matrak Hakemi ve Matrak öğrencisi olan kişilerin Denklik yönetmeliğine uygun olarak başvuruları durumunda denkliklerinin verilmesine sürenin (1) bir yıl olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Denklik Yönetmeliği Açıklaması:

Matrak Federasyonu kurulmadan önce Cenk Sanatı Dünya Merkezi Derneği, Dünya Matrak Derneği ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonundan Matrak sporunda belgesi olan Antrenör, Hakem ve Sporcular Matrak Federasyonunun düzenlediği en az bir (1) teknik gelişim seminerine katılarak seminer sonrası yapılacak olan denklik sınavında başarı göstermeleri durumunda Katılım Payları bölümündeki denkliİk ile ilgili ödemeleri yaptıktan sonra  Bilgi-Başvuru formunda yazılı olan belgelerle federasyona başvurduklarında Matrak Federasyonu Teknik Kurulu teklifi ve yönetim kurulu kararı alınarak denklik işlemi yapılır.

 

BİLGİ- BAŞVURU FORMU      KATILIM PAYLARI

Matrak harici mücadele ve savunma sporları icra edenler

 Matrak sporunda herhangi bir belgeye sahip olmayan savunma ve mücadele sporları eğitmenleri ve sporcularının denklik işlemlerinden faydalanma taleplerinde; Antrenörler için Matrak Federasyonunun kurslarına katılarak en az Matrak Birinci Kademe Eğitmen Belgesiini kazanmaları ve federasyonca açılacak olan teknik gelişim seminerlerine katılarak ellerindeki seminer belge sayısını en az 3’e çıkarmaları durumunda son katıldıkları teknik gelişim semineri sonrası yapılacak olan denklik sınavında başarı göstermeleri durumunda Katılım Payları bölümündeki denkliİk ile ilgili ödemeleri yaptıktan sonra  Bilgi-Başvuru formunda yazılı olan belgelerle federasyona başvurduklarında Matrak Federasyonu Teknik Kurulu teklifi ve yönetim kurulu kararı alınarak başvuran kişinin Matrak sporunda geldiği teknik seviyesine göre denklik işlemi yapılır. En az 3 teknik seminer şartı sporcular içinde geçerlidir.