Bilimsel Çalışmalar

TÜRKİYE’DE 2016-2021 DÖNEMİNDE YAĞLI GÜREŞ VE MATRAK

TERİMLERİNİN GOOGLE VE YOU TUBE’DA ARANMA ORANLARININ

KARŞILAŞTIRILMASI

Comparison of Searching Rates of Oily Wrestling and Matrak Terms on Google and

YouTube in the period of 2016 to 2021 in Turkey Mehmet Akif ZİYAGİL*, Ferhat BÜYÜKKALKAN**

Bu çalışmayı yapan hocalarımıza gönülden teşekkür ederim. Muhteşem Yüzyıl gösterimde iken ve sonrasında 2014 yılından itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kampları ve Gençlik Merkezlerinde lise ve üniversite öğrencilierine Matrak sporu tanıtımları yapmamız ile ilginin arttığı böylece 2011 den 2017 yılına kadar geçen süreçte Matrak sporun popüler olduğu doğrudur. Diğer taraftan 2015 yılından sonra Matrak sporu ile ilgili hiçbir resmi müsabaka yapmadığımız/yapamadığımız gerçeğini ve Matrak sporunun o dönemlerde bir Resmi federasyon tarafından temsil edilmediğini dikkate alırsak Matrak sporunun en az Yağlı güreş kadar hatta daha fazla popüler olduğunu ve milletimizin ilgisini çektiğini görmüş ve tespit etmiş oluruz.

Matrak Federasyonu Başkanı Efkan ÇALIŞ